Dobrý den,

E-shop je v současné době v rekonstrukci.

V případě zájmu o naše zboží nás kontaktujte.

Veronika Kolářová

Tel.: +420 777 833 187

E-mail: kolarova@baldini.cz

Zavřít
 

Postup pro reklamaci poškozené zásilky:

 1. Reklamace poškozené zásilky je nutné vyřídit nejpozději do 48 h od její převzetí od dopravce. Pakliže nebude dodržena doba pro reklamaci, nemůžeme reklamaci řešit.
 2. Reklamace poškozené zásilky přijímáme v případech, kdy je poškozen obal, a nebo došlo-li k mechanickému poškození zboží.
 3. Zároveň zásilku fotograficky zdokumentujte a ke své reklamaci fotografie přiložte.
 4. Pro řádné plnění reklamace vyplňte reklamační protokol, který si můžete stáhnout ZDE, posléze jej nám vyplněný a podepsaný zašlete zpět.
 5. Reklamační protokol zasílejte na adresu: reklamace@baldini.cz
 6. Při teplotách nad 24°C neručíme za poškození zboží teplem!


1 Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např.: zákon o potravinách) lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

Zboží, které se rychle kazí je nutno reklamovat nejpozději den následující po koupi zboží.

Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

2. Nároky ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má tyto nároky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neůměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od objednávky
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od objednávky
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve vetším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od objednávky
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu veci, právo na přimeřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od objednávky

 

3. Vyřízení reklamace a reklamační protokol

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůte. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího – Veronika Kolářová - Baldini - Družba 1203, Brumov-Bylnice, 763 31.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ
 

IV. Rozpor s objednávkou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s objednávkou. Shodou s objednávkou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti objednávkou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkum právních předpisu a odpovídá účelu, který prodávající pro použití veci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (dále jen "rozpor s objednávkou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.


 

V. Převzetí objednávky a doprava


Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. Následně nás prosím v zájmu urychlení řešení celé situace také informujte.

VI. Postup při reklamaci zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.


Postup při případné reklamaci:

 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
 • Vyplňte reklamační protokol a tento nám zašlete společně se zbožím. Reklamační protokol ke stažení.
 • zboží zašlete jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží) Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty.

 
VI. Uzavření smlouvy a její výpověď

Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, má kupující právo, dle občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o této skutečnosti informovat prodávajícího a nepoškozené zboží bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování poslat v původním obalu na vlastní náklady, ve výše uvedené lhůtě, spolu s originální fakturou, kompletním návodem a záručním listem (pokud byly dodány společně s výrobkem) zpět prodávajícímu na adresu: Veronika Kolářová - Baldini - Družba 1203, Brumov-Bylnice, 763 31. Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a za splnění všech výše uvedených podmínek prodávající zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží do 30-ti dnů převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

 

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pro více informací klikněte zde.